Thiết kế nhà phố 5 tầng 1 tum hiện đại - AHT HOMES Thiết Kế & Thi Công Xây Dựng Nội Ngoại Thất

Thiết kế nhà phố 5 tầng 1 tum hiện đại


Chủ đầu tư: Địa điểm:
Loại hình: Số tầng:
Diện tích xây dựng: Diện tích khu đất:
Công năng:

Đơn vị tư vấn thiết kế:
Tổng mức đầu tư:
Năm thực hiện:

Thiết kế nhà phố 4 tầng 1 tum hiện đại
Thiết kế nhà phố 4 tầng 1 tum hiện đại
Thiết kế nhà phố 4 tầng 1 tum hiện đại
Thiết kế nhà phố 4 tầng 1 tum hiện đại
Thiết kế nhà phố 4 tầng 1 tum hiện đại
Thiết kế nhà phố 4 tầng 1 tum hiện đại

082.676.2222